Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

All posts by Renata Piątkowska

W dniach 6-8 lipca 2022 r. odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych

Samorząd radcowski publikuje projekt uchwały, która zostanie przedłożona pod obrady Zjazdu w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego oraz ujednolicony projekt tekstu Kodeksu uwzględniający te zmiany.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych tj. osoby ze środowiska radcowskiego jak i spoza do zgłaszania uwag lub propozycji  w terminie do 5 lipca 2022 r. na adres zjazd@kirp.pl Termin należy potraktować jako termin instrukcyjny.

Projekt_zmiana_KERP.24.06.2022
KERP rekomendacje 24.06.2022

Czytaj więcej