Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Opinia OBSiL KRRP z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przepisów regulujących kwestię prowadzenia rozpraw przy użyciu urządzeń technicznych na odległość bez konieczności przebywania osób w nich uczestniczących w budynku sądu (rozpraw zdalnych)

Opinia w zakresie przepisów regulujących kwestię prowadzenia rozpraw przy użyciu urządzeń technicznych