Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Informacje prawne związane z epidemią COVID-19

1. KOMUNIKATY

10.06.2020

Konferencja pt. „Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne”:

2. PORADNIKI

Tarcza antykryzysowa. Wybrane zagadnienia prawa zatrudnienia, prawa zabezpieczenia społecznego oraz wsparcia przedsiębiorców. Poradnik praktyczny dla radców prawnych. dr Ariel Przybyłowicz

Poradnik OBSiL – A. Przybyłowicz final

Poradnik – Pomoc państwa w kontekście epidemii COVID-19

Poradnik – Pomoc państwa w kontekście epidemii COVID-19

Tarcza antykryzysowa w praktyce – poradniki Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji. Wydanie drugie.

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował drugie już wydanie poradników dotyczących praktycznych aspektów stosowania pakietu ustaw zwanych tarczą antykryzysową. 18 kwietnia weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695), czyli tzw. tarcza antykryzysowa 2.0. Oba poradniki uwzględniają stan prawny zawarty w tej regulacji. Zapraszamy Państwa do lektury.

Tarcza antykryzysowa – poradnik dla radców prawnych. Wybrane zagadnienia. Wyd. II

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Wyd. II

Tarcza antykryzysowa w praktyce – poradniki Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował dwa poradniki dotyczące praktycznych aspektów stosowania tzw. tarczy antykryzysowej. Pierwszy z poradników ma służyć pomocy radcom prawnym w zapoznaniu się z przyjętymi przez parlament zapisami specustawy dotyczącymi funkcjonowania sądów i organów administracji w dobie epidemii. Drugi odnosi się do wybranych podstawowych problemów oddziaływania specustawy na najistotniejsze sfery funkcjonowania przedsiębiorców. Wyrażamy nadzieję, że poradniki staną się przydatne w codziennej, trudnej rzeczywistości, z jaką zderzyliśmy się w ostatnim czasie.

Tarcza antykryzysowa – poradnik dla radców prawnych. Wybrane zagadnienia

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia

3. EKSPERTYZY

1. Ekspertyza dra hab. Piotra Rylskiego w przedmiocie znaczenia art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla terminów w postępowaniu cywilnym

Piotr Rylski – ekspertyza 07.04.2020

2. Ekspertyza dra Jacka Piechy na temat terminów dotyczących milczącego ukształtowania uprawnień w prawie administracyjnym w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Jacek Piecha – ekspertyza 08.04.2020

3. Ekspertyza r. pr. Przemysława Ligęzowskiego w przedmiocie konsekwencji zakazu handlu w obiektach powyżej 2000m² w kontekście wprowadzonych ograniczeń z powodu epidemii wywołanej chorobą COVID-19

Przemyslaw Ligezowski – ekspertyza 08.04.2020 (1)

4. Ekspertyza prof. Jarosława Zagrodnika w przedmiocie zmian w obszarze prawa i procesu karnego w zakresie biegu terminów, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Jarosław Zagrodnik – ekspertyza – 08.04.2020

5. Ekspertyza prof. Rafała Stankiewicza w przedmiocie znaczenia art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dla terminów w postępowaniu administracyjnym.

Rafał Stankiewicz – ekspertyza 09.04.2020

6. Ekspertyza r.pr. Michała Okonia w przedmiocie terminów (materialnych) przewidzianych przepisami prawa administracyjnego w świetle art. 15zrr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Michał Okoń – ekspertyza 10.04.2020

7. Ekspertyza autorstwa dra Grzegorza Sibigi w przedmiocie znaczenia art. 15zzs ustawy o zwalczaniu COVID-19 dla udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Grzegorz Sibiga – ekspertyza 15.04.2020

8. Ekspertyza prof. Konrada Osajdy w zakresie analizy treści nowelizacji k.s.h. w związku z pandemią COVID-19 dotyczącej funkcjonowania zarządu w spółkach kapitałowych

Konrad Osajda- ekspertyza 24.04.2020

9. Ekspertyza prof. Mariusza Wieczorka na temat niektórych prawnych problemów związanych z ograniczaniem kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników na zasadach określonych w art. 15 zzzzzo-15zzzzzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Mariusz Wieczorek – ekspertyza 28.04.2020

10. Ekspertyza dra hab. Piotra Rylskiego w zakresie terminów w postępowaniu cywilnym po uchyleniu art. 15 zzs.

Piotr Rylski – ekspertyza 19.05.2020

11. Ekspertyza prof. Rafała Stankiewicza w przedmiocie obowiązków podmiotów obrotu hurtowego i detalicznego związane z przeciwdziałaniem niekontrolowanemu wywozowi produktów leczniczych z Polski w dobie stanu epidemii wywołanego chorobą COVID-19

Rafał Stankiewicz – ekspertyza 20.05.2020

12. Ekspertyza prof. Rafała Stankiewicza w przedmiocie terminów w Kodeksie postępowania administracyjnego po uchyleniu art. 15zzs w treści „tarczy antykryzysowej 3.0

Rafał Stankiewicz – ekspertyza 24.05.2020