Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Opinia OBSiL z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 grudnia 2015 r., w części dotyczącej Rady do Spraw Unikania Opodatkowania

Opinia KRRP do projektu zmiany OP