Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Udział przedstawiciela OBSiL w posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP

W dniu 15 grudnia br. r.pr. Rafał Stankiewicz – przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – wziął udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP.

Przedmiotem obrad Komisji było m.in. rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany przepisów ustawy o radcach prawnych w zakresie praw osób, które ukończyły aplikację adwokacką lub radcowską oraz zasad przeprowadzania egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Treść petycji jest ukierunkowana na wydłużenie terminu umożliwiającego zastępowanie radców prawnych przez aplikantów do trzech lat od dnia ukończenia aplikacji oraz przyjęcie regulacji dopuszczających ponowne zdawanie egzaminu radcowskiego wyłącznie z części, z których zdający uzyskał ocenę negatywną (egzamin „na raty”).

Przedstawiciel OBSiL zajął generalnie negatywne stanowisko co do treści petycji. Pozostawało to w zbieżności z przedstawionym głosem przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Komisja skierowała dezyderat do Ministra Sprawiedliwości o zajęcie oficjalnego stanowiska w tejże sprawie.

Stanowisko OBSiL KRRP dot. petycji