Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Tabela porównawcza KRS

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracowano tabelaryczne porównanie ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z ustawą z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Tabela porównawcza KRS