Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Opinia OBSiL do projektu ustawy o komornikach sądowych

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowano opinię do projektu ustawy o komornikach sądowych z 22 listopada 2016 r. Projekt oceniony został negatywnie.

W opinii podniesiono, że proponowane zmiany są nieprecyzyjne lub nieuzasadnione, a ich przyjęcie może jedynie pogorszyć stan egzekucji sądowej w Polsce. Autor opinii wskazał, że projekt nie rozwiązuje mankamentów starej ustawy, bowiem w znaczącej części powiela dotychczasowe rozwiązania. Ponadto projekt dodaje kolejne budzące wątpliwości przepisy. Autor opinii zaznaczył szczególnie niejasny status komornika sądowego i skonkludował, iż projekt może stanowić jedynie punkt wyjścia do dalszych prac, bo w obecnej postaci może spowodować jedynie szkody poprzez załamanie systemu egzekucji w Polsce.

Stanowisko OBSiL KRRP dot. ustawy o komornikach