Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Opinia OBSiL KRRP z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służąca ochronie bezpieczeństwa narodowego (druk sejmowy nr 2131, druk senacki nr 690)

Opinia w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służąca ochronie bezpieczeństwa narodowego