Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Opiniowany projekt nowelizacji ustawy zakłada głęboką reformę funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa (dalej: Rada), przewidując oprócz nowej procedury wyłaniania oraz wyboru wchodzących w jej skład sędziów (projektowane art. 10-12 ustawy o KRS) również wewnętrzny podział Rady na dwa zgromadzenia, poprzez które KRS ma wykonywać swoje kompetencje (projektowany art. 21a ustawy o KRS) oraz skrócenie kadencji obecnych członków Rady, wybranych spośród sędziów (projektowany art. 5 nowelizacji).

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 23 stycznia 2017 r.) załączonego do pisma Ministra Sprawiedliwości DL-VI-440-4/16 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Stanowisko z 23.02.2017 r. – KRS