Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Stanowisko dotyczące możliwości powierzenia radcy prawnemu – funkcjonariuszowi zatrudnionemu w ramach stosunku służbowego w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, obowiązków rzecznika dyscyplinarnego oraz obowiązków nieetatowego inspektora BHP w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Opinia OBSiL – radca jako inspektor BHP