Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa


  Kontakt : +48 600 200 231

Zespół Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Zespół Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

prof. dr hab. Rafał Stankiewicz – Kierownik Ośrodka
dr hab. Tomasz Scheffler – Zastępca kierownika Ośrodka
Anna Grudzińska – radca prawny
Piotr Olszewski – radca prawny

Rada Programowa Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Przewodniczący – r.pr.Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP (OIRP Warszawa)
Członkowie:
Dr Alicja Jagielska – Burduk (OIRP Bydgoszcz)
dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr (OIRP Wrocław)
Dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ (OIRP Warszawa)
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (OIRP Katowice)
Prof. dr hab. Bronisław Sitek (OIRP Warszawa)
dr hab. Piotr Stec, prof. UO (OIRP Katowice)