Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa


  Kontakt : +48 600 200 231

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie proponowanych zmian w ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym

W dniu 21 grudnia 2020 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Propozycja zmierza do poszerzenia przypadków odstępstwa od przymusu adwokacko-radcowskiego po stronie powoda w postępowaniu grupowym.

W konkluzji należy stwierdzić, że propozycja zmiany art. 4 ust. 4 u.p.g. i dodanie ustępu 5 do tego przepisu nie zasługuje na aprobatę. Dotychczasowy zakres przymusu adwokacko-radcowskiego należy uznać za prawidłowy i spójny, zgodny z istotą postępowania grupowego i rolą powoda w tym postępowaniu. Należy jednak uznać za trafną sugestię, że brzmienie obecnego art. 4 ust. 4 u.p.g. może budzić wątpliwości w sytuacji, gdy powodem nie jest osoba fizyczna, ale jednostka organizacyjna działająca przez organy lub osoby uprawnione do działania.

 

Opinia z 21.12.2020 r. – ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym