Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Stanowisko OBSiL do projektu rozporządzenia MS dot. utrwalania obrazu lub dźwięku w postępowaniu karnym

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych poddano analizie projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym. Eksperci OBSiL nie zgłosili uwag krytycznych.

Aprobująco odnieśli się natomiast do planowanego rozszerzenia zakresu przedmiotowego obowiązującego obecnie rozporządzenia i objęcia nim także utrwaleń samego obrazu, co zasługuje na akceptację również z perspektywy radców prawnych.

Odp. KRRP do MS

Fot. By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46565463