Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie wykładni art. 98(1) § 1 k.p.c., a w szczególności co do możliwości ustalenia wynagrodzenia umownego mediatora w mediacji ze skierowania sądu

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie wykładni art. 98(1) § 1 k.p.c., a w szczególności co do możliwości ustalenia wynagrodzenia umownego mediatora w mediacji ze skierowania sądu